Civil Complaints

민원서식자료실

>전자민원창구 > 민원서식자료실
게시글 상세보기
사전심사 청구 접수 처리부
작성자 운영자 등록일 2017/03/30 조회 865
첨부

민원사무 처리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제7호서식] <개정 2012.12.20>

 

사전심사 청구 접수 처리부

 

접수번호

접수일

처리기한

청구인

민원사항

처리결과

비고

성명

전화번호

주소

내용

처분일

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297mm×210mm[백상지 80g/]

게시글 상세보기
다음글 사전심사 청구서
이전글 사전심사 결과 통보서